Opleidingen en Trainingen - Seizoen 2017 / 2018


In februari 2012 is Sandra gestart met het verzorgen van workshops, trainingen en opleidingen. De workshops, trainingen, trajecten en opleidingen vinden plaats in een informele sfeer in groepen vanaf variërend 4 tot 20 personen. Naast de overdracht van kennis zijn ook uitwisseling van ervaringen, diepgang humor en veiligheid in het groepsproces, om tot persoonlijke ontwikkeling te komen, belangrijke elementen.

Sandra wilt graag dat haar workshops en opleidingen voor iedereen die interesse heeft toegankelijk zijn. Voor personen op bijstandsniveau, is een passende oplossing te vinden. Bel haar dus gerust.   

Bij aanvang van de workshop of opleiding ontvangt je een syllabus, met daarin de belangrijkste onderdelen van de te behandelen leerstof, waarin je tevens eigen aantekeningen kunt maken. Op deze wijze kom je in het bezit van een prachtig naslagwerk.

Bij iedere aankondiging van workshop of opleiding zal worden aangegeven of er voorkennis of een vooropleiding gewenst of mogelijk noodzakelijk is. Tevens zal worden aangegeven wat het te bereiken doel zal zijn.

Heeft u meer informatie nodig of wilt u zich inschrijven?

Bel gerust met Sandra op (+31)641383076 / 079-3422052 of stuur een mail naar  
Tevens is het mogelijk tot reservering voor desgewenste trainingen.

Trainingen- Workshops en Opleidingen 2017 / 2018

 

Intuïtieve Trainingen / Persoonlijke ontwikkeling / Bewustwording

Je dagelijkse prestaties en intuïtie horen bij elkaar. Je intelligentie en intuïtie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar bij een juiste innerlijke balans. Als je er naar verlangt je intuïtieve vermogens verder te ont-wikkelen en daarbij je zelfkennis te vergroten, zijn de trainingsavonden die Sandra begeleidt echt is voor jou!

Het ontwikkelen van je intuïtie betekent een nieuwe balans vinden tussen je binnen- en je buitenwereld. Je creëert meer ruimte in jezelf, waardoor helderheid en zelfvertrouwen groeien. Bij het oplossen van problemen, leer je steeds beter te sturen door middel van de helderheid die je ont-wikkeld. Je gedrag verandert en waar het aan zelfvertrouwen ontbrak, herken en erken je steeds meer van jezelf.  

Sandra inspireert en stimuleert als erkend, gediplomeerd astrologe en soulcoach je persoonlijke groei en ontwikkeling. Je bewustwording wordt getraind en hiervoor heeft Sandra een praktisch en succesvol programma ontwikkeld, waarin alle aspecten van je persoonlijke en intuïtieve ontwikkeling op een zeer integere en verantwoorde wijze aan bod komen. De lesprogramma’s zijn gebaseerd op ontdekken en ervaren. Zo leer je in korte tijd op je eigen manier en in je eigen tempo veel over jezelf en je daarbij horende mogelijkheden.

Hierdoor kom je spontaner, vanuit innerlijke vrijheid en met veel meer plezier in het leven te staan en maak je de keuzes vanuit een innerlijk krachtige en bewuste manier.   

Het doel van jouw groeiproces is meer helderheid met en in jezelf krijgen. Je staat sterker als je op je eigen gevoel kunt afgaan en je wordt minder beïnvloedbaar.  

Aandachtstraining en het opnieuw leren aansturen van je intuïtie / je zesde zintuig is geschikt voor iedereen! Je levert jezelf een belangrijke bijdrage aan je eigen welzijn en simpelweg keer je terug naar je eigen natuurlijke oorsprong. 

Je maakt je intuïtief weten weer vrij! 


Cursus 1 op de dinsdagavonden; start nieuwe seizoen vanaf 5 september 2017 

Cursus 2 op de donderdagavonden; start nieuwe seizoen vanaf 7 september 2017

1x in de 4 weken tijdens de schoolseizoenen.

20:00 - 22:30 uur

Kosten: 275,00 inclusief syllabus koffie, thee
Locaties: of Arnhem / of Harderwijk / of Zoetermeer / of nader te bepalen voorkeurslocatie.

Workshop Pure You, Ontmoet jezelf

Pure You Ontmoet Jezelf, is een bordspel wat je spelenderwijs mee neemt richting de serieuze invalshoeken van astrologie in combinatie met je unieke, identieke groeimogelijkheden. Dieper inzicht en ontplooïng van jezelf komen tot stand. Van onbewust bekwaam, naar bewust bekwaam. Er wordt met je persoonlijke geboortehoroscoop gewerkt. Tevens ga je op ontdekkingsreis via de astrologische symboliek van de planeten en tekens. 'Pure You Ontmoet jezelf' werkt als bijzondere inspiratiebron voor je persoonlijke ontwikkeling.

Pure You Ontmoet Jezelf, is tevens zeer geschikt als inzicht- en trainingsprogramma voor het bedrijfsleven. 

Kosten: Euro 55,00 per persoon
Lokatie: of Zoetermeer / of Arnhem / of Harderwijk / of nader te bepalen voorkeurslocatie.
 

Cursus Symbolon Tarot

5-daagse cursus unieke combinatie Astrologie en Tarot

Het 78 tellende Symbolon Tarot is een magisch en realistisch Tarotkaartendek. De unieke combinatie van astrologie, traditionele tarot, de prachtige afbeeldingen en intuïtie zijn gericht op het onderbewustzijn. Tezamen vormt het Symbolon Tarot prachtige spiegels van de ziel. Tijdens deze Symboloncursus maak je tevens kennis met de basisprincipes van astrologie en leer je te werken met de verschillende legpatronen.

Je leert te werken met  een open geest. Eventuele vastgeroeste conditioneringen en standpunten worden losgemaakt. Tijdens de trainingen zal je merken dat je het leven anders gaat zien en ervaren. Er ontstaat een verschuiving in je bewustzijn.

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om zelfstandig met het Symbolon Tarot te werken en ben je tevens steviger verankert met je intuïtie, welke onlosmakelijk met je is verbonden. Kosten: Euro 199,00 inclusief uitgebreide syllabus 

Locatie: of Zoetermeer / of Arnhem / of Harderwijk / of nader te bepalen voorkeurslocatie. 

Tweedaagse Workshop Astrologie en Persoonlijke Ontwikkeling

Tijdens deze 2 daagse workshop maak je spelenderwijs kennis met de boeiende wereld van de astrologie, gekoppeld aan je intuïtie. Via de eeuwenoude, wetenschappelijk onderbouwde techniek van de astrologie, ga je via je unieke, persoonlijke geboortehoroscoop een inspirerende reis tegemoet om te ontdekken wat je persoonlijke en vaak mysterieuze weg is.

Via het fundamentele systeem van de westerse astrologie neemt Sandra je mee naar de denkbeeldige gordel van de zodiak (kring van dieren) in de ruimte, die de Aarde omringt met de Zon, Maan en planeten.

Als deelnemer word je tijdens dit workshopavontuur actief betrokken bij je proces van innerlijke groei, in combinatie met het ontdekken en verbinden van jouw intuïtie.

Sandra leidt je naar het gevoelsmatig beleven van de werking van de Zon, Maan en de planeten via je persoonlijke horoscoop. Bewust worden van de krachten van deze prachtige hemellichamen en miljarden sterren in je eigen persoonlijke systeem, werkt verbluffend helder. Zo word je jezelf bewust dat “so above, so below, werkelijk aanwezig is.


Want, dat wat wij aanschouwen aan de schitterende Sterrenhemel is een weerspiegeling van onszelf!


Lokatie: of Zoetermeer / of Arnhem / of Harderwijk / of nader te bepalen voorkeurslocatie.

Kosten 175,- inclusief syllabus.

Basisopleiding Astrologie

Tijdens deze 10-daagse, erkende basisopleiding neemt Sandra je verder mee op reis, om verder kennis te maken met het systeem van de cirkel van jouw unieke persoonlijke geboortehoroscoop. Belangrijke instrumenten voor een horoscoopduiding komen aan bod. De opbouw en de wiskundige indeling die uiteindelijk het wiel met twaalf spaken bepalen, worden stap voor stap behandeld. Hierbij vormt de training van het bewust worden van eigen intuïtieve vaardigheden een centrale punt.

Je komt tot de ontdekking dat je horoscooptekening een eenvoudige en schematische weergave van de planeten (hemellichamen), de Aarde en de sterrentekens is, zoals deze op je unieke geboortemoment met elkaar verbonden waren.

Tevens wordt er spelenderwijs ingegaan op de psychologische principes en gedraging welke de twaalf tekens beheersen.

De Zon, Maan en de planeten van de Zon geven de aspecten van je innerlijk aan. Je ontdekkingsreis wordt samen met Sandra vervolgd, volgens de oerkrachten en drijfveren van de planeten. Er wordt op Zielsniveau gewerkt waarbij wordt aangestuurd op eigen intuïtieve krachten en het verder ont-dekken hier van.

Tijdens deze opleiding ga je ervaren wat het betekent om volgens deze principes en krachten te werken. Er wordt geproefd van de geschiedenis van de astrologie en mythologische achtergronden. Deze vormen een belangrijke inspiratiebron.

Na deze opleiding ben je in staat om op zelfstandige wijze de grote lijnen en werking van planeten en tekens te duiden.

De astrologische wereld gaat verder voor je open. Sluierstukjes gaan uiteen! 

Kosten: Euro 375,00 inclusief materiaalkosten en uitgebreide syllabus 
(aanbetaling bij aanmelding 100,00)
Lokatie: of Zoetermeer / Arnhem / of Harderwijk / of nader te bepalen voorkeurslocatie.

Vakopleiding Astrologie

Opleiding tot Professioneel Astroloog 


Voor iedereen die er van houdt te stretchen en op professionele wijze aan de slag wilt gaan met astrologie, heeft Sandra, volgend na de basiscursus astrologie, de beroepsopleiding tot praktijkvoerend astroloog ontwikkeld.

Deze 3-jarige opleiding, welke in modules verloopt, betreft een parttime opleiding en biedt je de mogelijkheid om opgeleid te worden tot beroepsastroloog.
Sandra biedt de lessen levendig en praktijkgericht aan, zodat het scala aan astrologische technieken werkelijk beleeft en doorleeft kan worden. Er wordt dan ook veel gewerkt met je eigen unieke geboortehoroscoop, waardoor er tijdens de lessen een bijzondere en diepgaande uitwisseling ontstaat.


Tijdens de eerste module wordt er stap voor stap, dieper ingegaan op de astrologische technieken, horoscoopanalyse, de psychologische- en spirituele achtergronden, welke onlosmakelijk vanuit de astrologische samenhang hiermee verbonden zijn. Als student belandt je hierdoor in ontwikkeling tot op zielsniveau.
Spirituele ontwikkeling en ontwaken, karma, bezieling, zingeving en reïncarnatie vormen onderdelen van de opleiding en het duiden van de horoscoop.

De tweede module, wordt vervolgens vervolgt en verdiept, waarbij vaardigheden als hulpverlener, communicatie, zelfreflectie, de wereld en probleemanalyses ontrafelen, toegevoegd worden.
Tijdens de derde module, worden de eerste en tweede modules samengevoegd met de progressieve astrologie. Verschillende astrologische, progressieve technieken zoals de relatieastrologie, solaar astrologie, transits, maanprogressies en levensloopontwikkeling worden op opbouwende wijze tot stand gebracht.

De derde module kan worden uitgebreid met een supervisietraject voor degenen die de weg tot praktijkvoerend astroloog inslaan, waarbij consult- en gesprekstechnieken, ethiek en het begeleiden tot de praktijk centraal staat.

 

Onderwerpen Module 1:

- De dierenriemtekens

- Polariteiten, kruizen en elementen

- De planeten

- De huizen
- Ascendant, Midhemel en Horoscoopkruis

- Majeure Aspecten

- Aspecten

- Maansknopen

- Ethiek en duiding van de horoscoop

- Berekenen en tekenen van de horoscoop

- Jungiaanse psychologie en astrologie

- Duidingsvaardigheden

 Onderwerpen Module 2:

- Dispositors, huisheren en huizenverbanden

- De huizencycli

- Majeure en mineure aspecten

- Kosmografie

- Decanaten
- Ouderpatronen en astrologie

- Familie en astrologie
- Partner- Liefde en astrologie

- De zwarte lichten astrologie; zwarte maan, zwarte zon en maansknopen, Cheiron, Saturnus, Neptunus en Pluto

- Duidingsvaardigheden


Onderwerpen Module 3:

- Secundaire progressie

- Solaar

- Maanprogressies

- Levensloopontwikkeling

- Het gelukspunt

- Synastrie, Relatiehoroscoop

- Compositie en Combine

- Duidingsvaardigheden met transits en progressies

- Werk en beroepskeuze

- Primaire directies

- Duidingsvaardigheden


Gesprekstechnieken en Communicatie:

- Praktijk- en consultvoering, ethiek

- Het consultgesprek en duidingsvaardigheden

- Harmonie

- Gradensymboliek

- Astrologie

- Uurhoek- en vragenastrologie