Beroepsverenigingen

 

ASAS

De Astrologische Associatie (ASAS) is een actieve beroepsvereniging voor astrologen. ASAS bundelt de krachten van een oud beroep in een eigentijdse vorm. ASAS is een relatief jonge vereniging (opgericht in 1997) die openstaat voor nieuwe ontwikkelingen in het vak en die eigentijdse middelen gebruikt om het beroep de juiste plek in de wereld te geven. 

De vereniging kenmerkt zich door haar open houding naar de samenleving, de bevordering van vakbekwaamheid en de verbondenheid met de aangesloten leden. Astrologen uit alle stromingen zijn welkom. Diversiteit versterkt de kwaliteit en ondersteunt ons doel. Ook willen wij de bekendheid van de astrologie in de maatschappij bevorderen, het gebruik ervan in alle sectoren van de samenleving vergroten en een bijdrage leveren aan de promotie van astrologen onder particulieren en bedrijven.

 

AVN

De Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) is de grootste en overkoepelende vakvereniging van praktijkvoerende Astrologen. Het streven van de vereniging is om Astrologie haar rechtmatige plaats in de maatschappij terug te geven. Daarin is het belangrijk dat erkende Astrologen, die aangesloten zijn bij de AVN, professioneel en etisch verantwoord optreden als consulenten, ten behoeve van hen die Astrologisch advies wensen. De Astrologische Vakvereniging Nederland is op 17 december 1998 opgericht. Zij is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Genootschap van Praktizerende Astrologen en de Vakvereniging van Medisch Astrologen.De AVN is een beroepsvereniging die zich ten doel stelt astrologen te verenigen die voldoen aan de eisen m.b.t. vakbekwaamheid die door de vereniging zijn opgesteld.

 

Zij wil streven naar erkenning van astrologen, aangesloten bij de beroepsvereniging, die optreden als consulenten ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen.De AVN biedt plaats aan verschillende astrologische specialismen. De AVN ondersteunt haar leden en kandidaatleden op een breed vlak in het (verder) ontwikkelen van hun vakbekwaamheid en in het beoefenen van astrologie als beroep. Zowel het bevorderen van onderling contact en uitwisseling als het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten maken daarvan deel uit.

 

Leden van de AVN worden geacht op professionele wijze een horoscoop te kunnen duiden en in hun astrologie-beoefening te handelen volgens de Beroepscode van de vereniging. De leden zijn daartoe getoetst op kunde en ervaring door de Commissie Intake en Begeleiding (CIB), of door een door de AVN erkende opleiding.De leden die voldoen aan de gestelde eisen kunnen op de verwijzingslijst komen te staan die openbaar is (zie “praktijkvoerende leden”).